Chứng khoán Mỹ, cổ phiếu amazon

CEO Amazon Jeff Bezos vừa bán gần 2 tỷ USD cổ phiếu Amazon

Theo hồ sơ được gửi tới Ủy ban Chứng khoán Mỹ, Bezos đã bán khoảng 684 triệu USD cổ phiếu…